Diplomerade energiterapeuter

Nedan hittar du energiterapeuter som är utbildade av EnergyTalk och som samtliga är diplomerade. 
Vad kan EnergyTalks diplomerade energiterapeut hjälpa dig med? 

En diplomerad EnergyTalk energiterapeut har lärt sig att:

Det här har EnergyTalks diplomerade energiterapeuter fått lära sig: 

En diplomerad energiterapeut från EnergyTalk har genomgått en intensiv utbildning och träning i personlig transformation, energimedvetenhet och energitolkning, hands-on healingtekniker, och i att förstå hur sinne, kropp och känslor hör ihop. 

Energiterapeuten har gått utbildningen under ett år, omfattande 8 helger med 17 hela skoldagar har haft omfattande både praktiska och skriftliga läxor, ca 120 – 150 timmars arbete, och har ett godkänt slutprov. Dessutom har energiterapeuten under utbildningstiden gått i regelbunden terapi för att jobba med sin egen personliga process. 

Energiterapeuten har:

Energiterapeutens främsta intention är att stödja klientens läkande process med kompetens, integritet och medkänsla. Energiterapeutens åtagande är att skapa ett tryggt, empatiskt och livsbejakande utrymme för att på bästa sätt underlätta klientens läkande- och förändringsprocess.

Diplomerade energiterapeuter